Hizmetlerimiz

Kayseri YMM Hizmeti

Kayseri YMM hizmetinde öncü isimlerden olan Vedat Nalbantoğlu, iş yerleriniz için en iyi çözümlere ofisinde sizleri misafir ederek  ulaşacaktır.

Kurumsallık Çözümleri

Kurumsal olmak isteyen firmalara danışmanlık hizmeti uzman ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır. Bir işi en iyi yapmak için kurumsallaşmak oldukça önemlidir.

TAM TASDİK HİZMETLERİ

Detaylar…

 • Yasal defter ve belgelerin ve ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi
 • Denetim sırasında tespit edilen hataların düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi
 • Geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluk kontrolü
 • Ara denetimler hakkında şirket yönetimlerine rapor sunulması
 • Yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin mevzuata uygunluk kontrolü yapılarak tasdik edilmesi
 • Tam Tasdik Raporunun düzenlenmesi
 • Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Beyannamelerinin Tasdiki
 • KDV ve ÖTV İadelerinin Tasdiki
 • İhracat İstisnasından Ve İndirimli Orandan Kaynaklanan İade Hakkı Doğuran İşlem Ve Belgeler
 • Dahilde İşleme İzin Belgesine Göre Yapılan KDV Tecil – Terkin İşlemleri Tasdiki
 • Gümrük Beyanname Tasdiki
 • Diğer Özel Amaçlı Tespit ve Tasdik Raporları

Detaylar…

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.

Yatırımcılar için, yatırım yapacakları şirketlerin, finansal verilerinin güvenirliliği, mali tablolarının tam ve doğru olarak açıklanması kaynakların yerinde kullanılması için önemlidir.

VEDAT NALBANTOĞLU YMM yasal gerekliliklerin yanında, güvenilirliği ve kaliteyi artırmak için de çalışmaktadır.

 • Kamu Gözetim Kurumu – KGK,
 • Sermaye Piyasası Kurulu – SPK,
 • Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü,
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
 • EPDK yetkileri dahilinde zorunlu ve özel amaçlı denetim hizmetleri sunmaktadır.

BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ

VERGİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

Detaylar

Vedat Nalbantoğlu YMM, hizmet verdiği şirketlerin tüm belgelerini dikkatle incelemekte, şirketlerin risklerini en aza indirecek kararları ve tedbirleri almalarını sağlamaktadır. Vergi incelemelerinde zamanlamaya önem vermekte, iş ortaklarının hesap verebilir durumda olmalarını sağlamaktadır.

 • Sürekli Vergi Danışmanlığı
 • Uluslararası Vergi Planlamasına Yönelik Hizmetler
 • Yurt Dışında İş Yapan Türk Vatandaşı Kişi Ve Kurumlara, Vergi Danışmanlığı,
 • Yabancı Uyruklu Yatırımcılar İçin Türkiye’de Vergisel Açıdan Gerekli Tüm Belge Ve İzinlerin Temini Ve Takibi
 • Vergi Uyuşmazlıklarına Yönelik Hizmetler
 • Lisans, Royalti, Teknik Servis, Gider Paylaşımı, Bayilik Vb. Sözleşmeler İle Hisse Devir Sözleşmeleri Ve Uluslararası Sözleşmelerin Vergisel Yükümlülükler Açısından Analizi Ve Değerlendirilmesi
 • Transfer Fiyatlandırması Danışmanlık Hizmeti

KURUMSAL FİNANSMAN HİZMETLERİ

Detaylar…

 • Şirket Birleşmeleri, Şirket Satın Almaları
 • Şirket/Hisse Satışı, Şirket Bölünmeleri
 • Sermaye Piyasasından Kaynak Temininde Tahvil Ve Pay Senedi İhracında Teknik Destek
 • Alıcı Ve Satıcı Durum Tespiti Çalışmaları
 • Hedef Şirket Araştırması, Sektör Analizi Vergisel Ve Finansal Durum Tespiti
 • Yatırımcıların Ve Düzenleyici Kurumların Talepleri Doğrultusunda Şirket Değerlemeleri

Kayseri Yeminli Mali Müşavrlik hizmetine yıllarını vermiş ekip ile hizmetinizdeyiz.

YMM hizmeti ihtiyaçlarınıza hızlı çözümler bulmak için hemen iletişime geçin.